COMPLEXO ED/HC

Desconto: 15% nas matrículas da Escola Doméstica e do Complexo Educacional Henrique Castriciano para dependentes de advogados e estagiários.

Escola Doméstica:
Telefone: (84) 3215- 2900
Henrique Castriciano:
Telefone: (84) 3215-2915